رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

BÜTÜN HÜNƏRLƏRİN YARADICISI TANRIDIR

İRAN ölkəsinin fərqli millətlərə malik olmasına baxmayaraq bu millətlər tarix boyu toplum olaraq ekonomik_politik_sosyal və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edib və nəhayət DİN birliyi ilə İRAN islam cumhuriyətini yaradmışlar.

Bu cumhuriyətin ulusları özlərinə məxsus olan kültürə malikdirlər və bunların birləşməsi güclü bir KÜLTÜRƏL TOPLUMU yaradır.Bu gündə dünyada KÜRƏSƏLLƏŞMƏ prasesi gedərək KÜLTÜRƏL TOPLUMU qorumaq Dövlətdən əlavə ölkənin hər bir bölgəsi_və hər bir vətəndaşın boynunadır.