رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

BİZİMLƏ BAĞLI

*KÜLTÜRƏL TOPLUMU qorumaqıçün yollardan birisi onun ınkışafıdır.*
İRAN_Azərbaycan xalqının böyük tarixə malik olan bir hissəsi bizim Xalq oyunlarımız _ xalq Rəqslərimizdir.
Bu gün rəqslərimizin toylarda_el şənliklərdə ifa edilməsinə baxmayaraq bu yetərli deyildir.Xalq rəqslərimizi əcnəvi ölkələrin KÜLTÜRƏLSaldırısı qarşısında qorumaq_ıçün onun ınkışaf verilməsi_təbliğ və tərvic edilməsi _ düzgün istiqamətdə aparılması gərəkir. bu rəqsləri toy və ya bəzm səviyəsində yox bəlkə düzgün_təmiz ifa etməklə SƏHNƏ səviyəsinə çixardıb ölkəmizə və dünyaya tanıtdırmaq gərəklidir.

Bununlada *ASLANLAR RƏQS QURUPU* bu istəklə 1389 -ci(şəmsi) ildə təşkil olunmuş _ öz həvəskar qurupuilə başarıcığı və imkanları dairəsində çalışmağa başlayıb .
Bu qurup məşqlərində və rəqslərində Azərbaycan cümhüriyətinin ustad sənətkar_ peşəkar rəqqası_ xalq artisti* XANLAR BƏŞİROV *un sənət məktəbindən bəhrələnir.

.