رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص چوبانی
برای هرکسی جالب انگیز است که چرا این رقص چوبانی نامگذاری شده است؟ رقصهای آذربایجانی از نظر موضوع متنوع ورنگارنگ بوده وتعداد بسیار کمی ازاین رقصها بصورت تصادفی نامگذاری شده است. اين رقص در نگاه اول به نوع حرفه_شغل ارتباط داده میشود،لیکن از قرن 13 تا سالهای1356میلادی طایفه ای بنام چوبانی از طوایف ترک زندگی میکردند و نمایندگان این طایفه با مسائل روزحکومتی و دولتی مشغول بوده و دراداره آن فعال بودند. علاوه بر این طایفه چوبانی در گسترش و پیشرفت موسیقی آذربایجانی نقش بسزائی ایفا نموده است. رقص چوبانی برای افراد زیرک و جوانمرد که با حرفه دامداری و دامپروری مشغول بوده اند حصر گردیده است. این رقص ملی وقدیمی بازتابی ازنوع و طرز معیشتی و زندگی مردم ومنعکس کننده بازیهای مردمی میباشد. چوبانیها که وارث شغل اجدادی خود (دامداری و دامپروری ) بوده اند نصف هرسال را در قشلاق و نصف دیگر را در ییلاق سپری مینموده اند.آنها در اوایل هر پائیزگله خود را به قشلاق و در فصل بهار آنرا به ییلاق میبردند. فصل ییلاق برای چوبانها عصر خانی محسوب میگردید ، به همین سبب نیز در این زمانها چوبانهای زیرک و جوانمرد دور هم جمع گردیده و برای خوش گذرانی و مفهوم بخشیدن به اوقات فراغت خویش تشکیل بازیهای مختلف وهمچنین رقصهای قدیمی را اجرا مینمودند. لذا رقص چوبانی نیز به همین ترتیب بوجود آمده است. رقص چوبانی بصورت گروهی باراول توسط بنیان گذار کروگرافی آذربایجان علی بابا عبدا...یف در اوایل سال 1950 میلادی تنظیم گردیده و خود او نیز بعنوان سولیست (سردسته چوبانها) شرکت نموده است. اين رقص در برنامه گروه های مختلف حرفه ای و آماتور(خود جوش ) جای خاص خود را دارد. رقص چوبانی با سرعت تند و بصورت حرکات تنظیم شده فقط ازسوی مردان اجرا میگردد.

رقص چوبانی 1
 1
رقص چوبانی 2
 2
رقص چوبانی 3
 3
رقص چوبانی 4
 4