رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

ناز ائلمه
در بین رقصهای ملی آذربایجان ، مکمل ترین وبیادماندنی ترین رقصهای دوئت رقص ناز ائلمه میباشد. قبل و بعد ازنازائلمه رقصهای دوئت زیادی تنظیم گردیده ولی این رقص محبوبیت بیشتری دربین تماشاگران پیدا کرده وجایگاه خاص خود را دارد و مرتبا از سوی تماشاگران درخواست میگردد. با حساسیت ودقت خاصی تنظیم صحنه_نظام وژستها از طراحی لباس گرفته تا طرزاجرای گردیده است و موضوع این رقص از سوی تماشاگران با هرسنی قابل درک است. دراجرای آن ناز_عشوه و غمزه ،جایگاه خاصی داشته واساس رقص را تشکیل میدهد. رقصهای دوئت ارتباط مستقیم با حسیات انسان دارند ،این رقصها منعکس کننده عادات ورسوم و حسیات ملی _اخلاقی آذربایجان هستند. درزمانهای قدیم امکان اعلان وابرازعاشق بودن ودوست داشتن بصورت آشکاروجود نداشت وازطریق حرکات خاص و یا نگاه کردن به شیوه مخصوص ابرازعشق مینمودند. دراین رقص محبت زوج جوان به یکدیگر_ عشق یک پسر به یک دختر و حسیات آن در قالب چارچوب مدنی و اجتماعی تقدیم میگردد. این رقص برای اولین باردرسال 1942 میلادی در ترکیب رقص سوئیتای وطن تنظیم وارائه گردیده و بعدها بصورت رقص سولو اجرا گردیده است. ساخت موسیقی و تنظیم این رقص متعلق به علی بابا عبدا... یف میباشد و خود او نیز برای اولین بار این رقص را اجرا نموده است. درمیان رقصهای دوئت ساخته شده توسط علی بابا عبدا... یف رقص نازائلمه تنها رقصی است که در آن مرد دست زن را گرفته ، او را به رقص روی صحنه دعوت مینماید. این رقص ابتدا بمدت 2.45 دقیقه اجرا میگردید ، بعدها بمدت آن اضافه گردیده و خود رقص نیز مرکب تر شده است. اکثریت رقاصان نامدار وماهر این رقص را اجرا نموده اند، ازجمله: قورخماز قربان اف_اعتبارزینال اف_کامل داداش اف_آزاد حسین اف_رافیق عزیزاف_رزا جلیل اوا_عالیه رمضان اوا_ناعیله محموداوا_نیسا رحیم اوا. لیکن، بهترین و زیباترین اجرا ی آن توسط خانلار بشیراف و جمیله بایرام اوا ایفا گردیده است.

ناز ائلمه 1
 1
ناز ائلمه 2
 2
ناز ائلمه 3
 3
ناز ائلمه 4
 4