رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقصهای دوئت
رقصهای دوئت آذربایجانی (رقص دوئت بصورت سولو و یا درترکیب رقصهای گروهی) بیانگرعادات و رسوم _ حسیات ملی واخلاقی ملت آذربایجان است. دراین نوع رقص عشق و محبت دو جوان به یکدیگردر قالب مدنی و اجتماعی تقدیم میگردد.درزمانهای قدیم شرایط اعلان عشق و محبت بصورت آشکار وجود نداشت وبرای بیان این منظوراز اشارات مختلف و نگاههای خاص ویا اجرای حرکات پانتومیم استفاده مینمودند.در رقصهای دوئت، خانمها با استفاده ازحرکات رقص و پانتومیم، ظرافت و زیبائی خود را برای آقای طرف مقابل به نمایش میگذارند. آقایان نیزبه همان طریق قامت و جوانمردی خود را نشان داده و عشق و علاقه خود نسبت به طرف مقابل را بدین شکل نشان میدهند.علی بابا عبداله یف بنیانگذار رقصهای حرفه ای_ملی آذربایجان، نظرخاصی به رقصهای دوئت داشته و بر این اساس 14 رقص دوئت تنظیم نموده است:جیران بالا _ یئنی دیرینگه _آی گوزه ل _ ساری گلین _ بیرده نسن _ مولیلی _ دلبریم _ قاراباغ مارالی _ گلن یار _ یایلیغین _ سئوگیلیم _ فوتبولچو _ نازائلمه. همچنین در ترکیب رقصهای گروهی:آذربایجان تویو _ نئفتچیلرسوئیتاسی(1960 میلادی) _ آذربایجان سوئیتاسی _ بولاق باشیندا(1960 میلادی) _ خالقلاردوستلوغو _ بنوشه ، با اضافه نمودن رقص دوئت جلوه خاصی به این رقصها بخشیده است.از رقصهای دوئت علاوه بر اجرای رقص روی صحنه، درساخت فیلمها نیزاستفاده گردیده است:آرشین مال آلان (1945 میلادی،با 4 رقص دوئت)_ فیلم گوروش (1955 میلادی،با 2 رقص دوئت)_ احمد هاردادیر (19630 میلادی).اولین رقص دوئت ساخته شده توسط علی بابا عبداله یف، رقص جیران بالا در سال 1938 میلادی میباشد که توسط خانم امینه دلبازی و علی بابا عبداله یف اجرا گردیده است.

رقصهای دوئت 2
 2
رقصهای دوئت 3
 3
رقصهای دوئت 4
 4
رقصهای دوئت 5
 5