رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

KEÇMƏMƏSİ RƏQSİ
Keçməməsi rəqsi demək olarki Azərbaycanın ən qədim rəqslərindən biridir. Onu şənliklərdə_toylarda rəqs edirlər. Ancaq bir söz vardır_ ki o keçməməsi sözü düz deyil, o keçmək mənasındadır ; bir birini keçmək _bir birinə riqabət göstərmək,hərəkətlərin bir birindən qəşəng olması. Keçməməsi rəqsi çox gözəl melodiyalı və ahəngdar musiqisi var.Rəqs bir az aram və bir qədər cəld tempdə ola bilər. Bu rəqs mahur Bayat qacar Ladındadır.el şənliklərində və toylarda çox işlənir. Onun gözəlliyi ondadırki tanalliqdan tanalliqa keçidlərinən o musiqi dahada gözəlləşir. Keçməməsi kişi rəqslərinə aiddir.bu rəqs şirvan zornası və bakı kəndlərində daha məşhurdur.

KEÇMƏMƏSİ...
 1
KEÇMƏMƏSİ...
 2
KEÇMƏMƏSİ...
 3