رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

استعداد یابی
** آگهی استعداد یابی ** بدینوسیله به اطلاع علاقمندان رقصهای آذربایجانی میرساند، انجمن صنفی ایفاگران موسیقی آذربایجان (کمیته حرکات موزون) درنظردارد جهت جذب هنرجو در رشته رقصهای آذربایجانی در رده سنی 7_14 سال در شهرهای **تبریز _ ارومیه _ تهران** استعدادیابی نماید. علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام درتبریز، با مراجعه به دفتر مرکزی واقع در چای کنار-پل قاری-پاساژ فیروزه-طبقه سوم-انجمن صنفی ایفاگران موسیقی آذربایجان مراجعه نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های: 35256058_041 (دفتر انجمن ) یا 09144073193 آقای امیر آسیابی تماس حاصل فرمایید. تاریخ و زمان ثبت نام از مورخه 95/01/15 تا 95/04/15 در ساعات 10.30 تا 14.30 خواهد بود. زمان برگزاری آزمون استعدادیابی متعاقبا اعلام خواهد گردید و اولویت برحسب تاریخ ثبت نام میباشد. هزینه ثبت نام در شهرهای تبریز و ارومیه به مبلغ 100،000 ریال و در تهران به مبلغ 300،000 ریال میباشد. برای پذیرفته شده گان بعداز آزمون یک دوره کلاس آموزشی رایگان بمدت یک ماه برگزار خواهد گردید. مدارک لازم : قبض هزینه ثبت نام _ فتوکپی شناسنامه _ دوقطعه عکس 3*4. انجمن صنفی ایفاگران موسیقی آذربایجان **** کمیته حرکات موزون ****

انجمن موسیقی
انجمن موسیقی2